Kem Khatam al-Quran (KkaQ)

Kem Khatam al-Quran (KkaQ)
Tarikh                  :               11, 12, 13 Oktober 2011
Masa                   :               7.40 – 9.40 pg
Sasaran                :               Murid Tahun 6 yang masih belum khatam al-Quran (21 orang)
Penilaian               :               Murid menunjukkan sikap positif untuk mencapai matlamat.


1 comment: