Kem Akil Baligh
Tarikh    :               28 & 29 September 2011
Masa     :               7.40 – 1.30 ptg
Sasara   :               Semua murid Islam Tahun 6
Pengisian    :          Perkara asas fardu ain dan pengetahuan asas remaja


0 comments:

Post a Comment