Sejarah Sekolah


Sejarah


•Ditubuhkan pada tahun 1877  sebagai Sekolah Melayu Parit Buntar.
•1917 bangunan baru di Jalan Stesen didirikan untuk murid darjah 1 dan 2
•1925 murid perempuan dipindahkan ke bangunan JKR 28 Jalan Padang dan dikenali sebaga Sekolah Melayu Perempuan Parit Buntar manakala sekolah di JKR 58 Jalan Stesen dikekalkan dengan nama Sekolah Melayu Lelaki Parit Buntar.
•1959 sekolah lelaki dan sekolah perempuan dicantumkan menjadi Sekolah Kebangsaan Parit Buntar.
•1977 bangunan baru dibina Sekolah Kebangsaan Parit Buntar ditukar nama keada Sekolah Kebangsaan Sri Kerian.
•Bangunan tambahan rancangan gotong royong siap pada tahun 1987.
•Jun 2003 bangunan baru 4 tingkat telah mula digunapakai.

Kemudahan Fizikal

Keluasan :    5  ekar
Sebuah bangunan 4 tingkat
2 Buah bangunan 2 tingkat
Sebuah bangunan gotong royong
Sebuah bangunan makmal komputer
Sebuah bangunan kelas pendidikan khas
Sebuah kantin
Sebuah surau
2 buah pra sekolah